Reactie op de Kamerbrief over Hoofdlijnen Arbeidsmarkt van minister Van Gennip (SZW)

Amersfoort, 6 juli 2022

Minister van Gennip (SZW) heeft gisteren de nieuwe Kamerbrief over Hoofdlijnen Arbeidsmarkt gepresenteerd waarin zij de Kamer informeert over de plannen van het Kabinet om de arbeidsmarkt “toekomstbestendig” te maken.

Naast heel veel informatie over het reguleren van flexibele arbeid waaronder het werken met of als zzp’er(s), bevat de brief ook informatie over de toekomst van de verplichte AOV: zie paragraaf 2.4.2. vanaf pagina 27.

Kort samengevat:
• Het kabinet zet het voornemen om te komen tot een verplichte verzekering door.
• Daadwerkelijke invoering kan niet voor 2027 – 2029.
• Ondernemers met personeel en DGA’s worden ook verplicht verzekerd: hiervoor
een uitzondering maken is volgens de Minister niet haalbaar.
• Een variatie/keuze in wachttijd tussen 6, 12 (standaard) en 24 maanden is volgens de
minister ook niet uitvoerbaar.
• De Opt out mogelijkheid voor ondernemers met een bestaande AOV wordt vooralsnog
wél uitvoerbaar geacht. De Minister kijkt verder met verzekeraars en Belastingdienst
over de spelregels en hoe dit kan worden gecontroleerd.
• De Minister en Verbond van Verzekeraars denken na over de toegankelijkheid van een
aanvullende private verzekering voor iedereen. Daartoe wordt gedacht aan een
onderling waarborgfonds waarin verzekeraars zware risico’s kunnen delen (zoals
voorheen gebeurde met de Standaardpakketpolis in de oude zorgverzekeringen).

Norbert Bakker, partner bij B2Bsure

Het bericht op LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/update-verplichte-aov-norbert-bakker/?trackingId=qVPd2sBPSqOUBrYrqjWmng%3D%3D