ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENINGEN

ARBEIDS- ONGESCHIKTHEIDS- VOORZIENINGEN

AANSLUITEN

Wat biedt de deelname aan (registratie als) RADI AOV?

  • Deelname aan kennisseminars die RADI AOV
  • Deelname aan intervisie sessies die RADI AOV
  • Deelname aan innovatielabs van de RADI Beroepsfederatie®
  • Toegang tot het online platform van de RADI Beroepsfederatie®, met onder andere gerichte gereedschappen, tips en protocollen voor het werkveld van de RADI AOV
  • Vertegenwoordiging en belangbehartiging, naar de overheid, naar verzekeraars en overige instanties en organisaties rond de arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen voor zelfstandigen
  • Het recht om de toevoeging RADI AOV te voeren, na één jaar lidmaatschap en afdoende deelname aan de door RADI AOV georganiseerde kennisseminars en intervisie sessies

Aansluiten

Daarvoor zijn twee routes:

  • je volgt de opleiding RADI AOV en legt het aansluitende examen met succes af;
  • je doorloopt bij de procedure EVC (procedure erkenning van eerder verworven competenties).

Daarnaast moet je bij beide routes aantonen aan dat je WFT Inkomen hebt behaald en behouden.
Je betaalt de contributie van € 600,- per jaar (vrijgesteld van BTW) en wordt genoteerd als RADI AOV. Je volgt voldoende kennisseminars en doet mee aan voldoende intervisies om je registratie te behouden en na een jaar te effectueren als toevoeging achter je naam.