RADI ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENINGEN

OVER DEZE DIVISIE

RADI AOV: wat is AOV en voor wie?

Bij RADI AOV hebben we het over arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen voor zelfstandigen. Dat zijn zelfstandigen met of zonder personeel, directeur-grootaandeelhouders en vrije beroepers ofwel de ondernemers die zelf moeten zorgen voor hun eigen arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen. We zeggen voorzieningen en niet meteen verzekeringen, want een AOV is meer dan de verzekeringspolis die eventueel gesloten wordt.

De keten van AOV

We behandelen de hele keten van arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen, met daarin onder andere:

  • de inventarisatie van het risico;
  • het bekijken van de mogelijkheden voor het beheersen van dat risico;
  • de vraag waar de ondernemer nu staat en waar die ooit naar toe kan en wil;
  • wat is de financiële, organisatorische en fiscale situatie in de onderneming;
  • welk niveau van zekerheid zoekt de ondernemer en wat zijn de oplossingen, zoals schenkkringen, crowdsurance, verzekeringen, vrijwillige sociale zekerheid en/of eigen potjes;
  • wat speelt er bij eventuele risico-acceptatie en/of medische acceptatie;
  • aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van de ondernemer;
  • wat gebeurt als de ondernemer arbeidsongeschikt wordt? Wat doet dat met de mens, die de ondernemer is? Hoe is de bepaling van arbeidsongeschiktheid, de begeleiding en wat wordt er gedaan aan re-integratie?

RADI AOV, voor professionals in de keten van AOV

Bij RADI AOV delen we onze kennis en inzichten met elkaar, over de hele keten van AOV. Want daar gaat het om. Niet alleen over advies en adviseurs, maar om iedereen die actief en betrokken bezig met arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen voor ondernemend Nederland. Dat zie je terug in onze programma’s voor kennisoverdracht (permanente educatie), onze hooggewaardeerde kennisdocumenten en in de opleiding en kennisvereisten die we als RADI AOV neerzetten.

Formeel

De vastgelegde en beschermde merknaam RADI AOV staat voor Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid Arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen. Die merknaam mag alleen worden gebruikt door de Beroepsfederatie RADI® en de door haar aangewezen opleiders. Een RADI AOV specialist heeft een gedegen en onafhankelijke achtergrond, die is vastgesteld door het behalen (en behouden) van een door de Beroepsfederatie RADI® afgenomen procedure met erkenning van verworven competenties of het examen RADI AOV. Dat is gericht op de ondernemer en zijn behoeften en is méér dan de op verzekeringen gerichte diplomering WFT Inkomen.