De Permanente Educatiesessies van 2024!

De locatie voor de fysieke sessies is Dynahouse, Perkinsbaan 11 te NIEUWEGEIN, tenzij anders wordt aangegeven.

Innovatieve Insurtechs: hoe werken de nieuwkomers op de AOV-markt?

Hoe gaan de technisch innovatieve nieuwe aanbieders van AOV om met de uitdagingen van arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Hoe werken de insurtechs met de markt en met inkomensadviseurs? RADI AOV heeft relevante en boeiende vragen en veronderstellingen verzameld.

In een interactieve sessie worden Alicia en Insify geïntroduceerd. We gaan samen het gesprek met ze aan.

Er kan pas worden aangemeld als men is ingelogd.

We behandelen drie onderwerpen die bij technische acceptatie kunnen voorkomen:

  1. Verplicht sociaal verzekerde DGA
  2. Inkomensbepaling bij startups
  3. Verzekeringsmogelijkheden tijdens een periode zonder werk/inkomen (sabbatical, mantelzorg, etc.) of bij een tijdelijk loondienstverband: sluimerdekking, terugkeerregeling, loondienstverzekering… Wat houden deze oplossingen precies in, wat zijn de spelregels, sluiten ze goed aan bij de wensen van ondernemers en geven ze echt de gewenste zekerheid?

Er kan pas worden aangemeld als men is ingelogd.

Long covid heeft weer eens duidelijk gemaakt dat niet alle klachten medisch objectief kunnen worden vastgesteld. Hoe gaan verzekeraars hiermee om? Hoe leg je het aan je klanten uit? Is er een oplossing mogelijk die recht doet aan de situatie dat ondernemers (soms jarenlang) zonder inkomen zitten?

Deze sessie vindt plaats op het hoofdkantoor van a.s.r., Archimedeslaan 10, Utrecht.

Er kan pas worden aangemeld als men is ingelogd.

Janthony Wielink – inzichten Octas | Deze PE-sessie wordt samen met de Beroepsfederatie RADI georganiseerd

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) moet een visie geven over de toekomst van ons sociale zekerheidsstelstel. Hoe houden we het uitvoerbaar, betaalbaar en betrouwbaar? Janthony Wielink vertelt ons in een levendige presentatie wat Octas adviseert en wat dit betekent voor ons vakgebied! Welke voorstellen worden gedaan en wat is de impact hiervan?

Er kan pas worden aangemeld als men is ingelogd.

Nadere informatie over de locatie en de inhoud van de RADI AOV bijdrage volgt. RADI AOV deelnemers kunnen zich t.z.t. aanmelden via een registratiepagina van VVP. Via een nieuwsbrief zal een kortingscode bekend worden gemaakt.

Hoe gaan adviseurs om met het onderhoud van hun AOV-portefeuille en wat verwachten verzekeraars van hen? Hebben intermediair-verzekeraars hierin ook een eigen verantwoordelijkheid? Volsta je met het invullen van de wettelijke zorgplicht of ga je actief met je klanten in gesprek? Welke werkzaamheden vallen onder het abonnement en waarvoor breng je een extra bedrag in rekening? Breng je preventie ter sprake en zo ja hoe?

Er kan pas worden aangemeld als men is ingelogd.

Diverse verzekeraars en intermediairs hebben ervaring opgedaan met execution only verzekeringsaanvragen. We gaan ervaringen, tops en tips uitwisselen en valkuilen bespreken. Heeft deze manier van werken de verwachtingen waargemaakt? Is AOV geschikt voor verkoop zonder advies?

Er kan pas worden aangemeld als men is ingelogd.

Bijpraten over het verwachte wetsvoorstel voor de verplichte AOV of andere actuele zaken.

Er kan pas worden aangemeld als men is ingelogd.