Persbericht

Nieuwegein, 5 januari 2021

NiDi wordt opleidings- en certificeringspartner voor de TNO Duurzame Inzetbaarheids Index (DIX)

NiDi Bedrijfsopleidingen gaat voor TNO de komende jaren de opleiding en certificering van de Duurzame Inzetbaarheids Index, de DIX verzorgen. De opleiding start in februari 2021. Afgestudeerden worden opgenomen in het nieuwe DIX-register dat NiDi onderbrengt bij de Nederlandse Beroepsfederatie voor Duurzame Inzetbaarheid. (bekend van o.a. RADI®)

Aanleiding voor de samenwerking tussen TNO en NiDi is dat het vertalen van de uitkomsten van een DIX in de praktijk omvangrijk is en specialistisch.

TNO ontwikkelde de Duurzame Inzetbaarheids Index die werkenden en organisaties inzicht geeft in inzetbaarheid. De vragen uit de DIX corresponderen met vragen uit een ander TNO-onderzoek, de Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden, de NEA. Jaarlijks nemen ongeveer 60.000 werkenden deel aan dit onderzoek.

Linda Koopmans, senior onderzoeker duurzame inzetbaarheid TNO: ‘Met de keuze voor NiDi Bedrijfsopleidingen hebben we er alle vertrouwen in dat de DIX op een zorgvuldige manier in de praktijk wordt gebracht. De DIX-specialisten, die NiDi gaat opleiden, faciliteren en optimaliseren de dialoog tussen werknemers en management. Dat versterkt de duurzame inzetbaarheid.’

Gary Damen, NiDi: ‘We zijn verheugd samen te mogen werken met TNO om gespecialiseerde DIX-adviseurs op te leiden en te certificeren, daarmee zetten we weer een stevige stap om Duurzame Inzetbaarheid bij veel meer organisaties in Nederland op de agenda te krijgen’

NiDi Bedrijfsopleidingen opent op 13 januari 2021 de inschrijving voor de opleiding tot DIX-specialist. Kerndocenten zijn Dennis Lindeboom (JOHAN) en Guido Welter (NPDI), beiden vanuit de dagelijkse praktijk specialisten binnen het DIX domein.

De DIX-opleiding duurt 2 dagen (fysiek) of 4 dagdelen (online) en wordt aangeboden tegen een laagdrempelig tarief van € 595,- per deelnemer. In 2021 staan 30 groepen gepland, in totaal 600 deelnemers. Daarnaast zijn ook in-company varianten mogelijk.

Voor partijen die de DIX al voor 2021 veelvuldig hebben ingezet volgt een EVC-procedure (eerder verworven competenties). Voor geïnteresseerde opleiders heeft NiDi samen met TNO een raamwerk ontwikkeld waarbinnen co-creatie mogelijk is. Deze opleiders kunnen zich bij NiDi melden.

Neem voor meer informatie contact op met Gary Damen van NiDi Bedrijfsopleidingen

[06 23452907 of gary.damen@nidibedrijfsopleidingen.nl]