RADI® staat voor Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid

RADI® is een vastgelegde en beschermde merknaam en mag alleen gebruikt worden door de Beroepsfederatie RADI® en aangewezen opleiders.

Een RADI® adviseur heeft een 10 maanden durende beroepsopleiding gevolgd (post bachelor) op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het examen dat een RADI® adviseur heeft afgelegd is gebaseerd op een echte businesscase. Naast een uitgebreid onderzoeks- en adviesrapport vindt ook een adviesgesprek plaats van 45 minuten met de examencommissie.

RADI® adviseurs worden opgeleid als echte “huisartsen”, het eerste aanspreekpunt over alle vragen over werkende mensen in organisaties. RADI® adviseurs zijn uniek omdat ze als toekomstgericht bedrijfsadviseur acteren en daarmee een beter eerste aanspreekpunt zijn dan de traditionele accountant of assurantie intermediair.

De opleiding loopt langs alle thema’s op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid en vitaliteit. Ze leren het juiste vertrekpunt in de organisatie te vinden waarbij zij vervolgens in staat zijn een strategisch advies te geven, gepaard gaande met een deugdelijke bedrijfseconomische onderbouwing.

Momenteel zijn er in Nederland bijna 500 RADI® adviseurs.

De RADI® opleiding wordt verzorgd door NiDi Business School te Breda. Meer informatie kun je vinden op http://www.nidibusinessschool.nl/opleidingen/

Normen en waarden

Wij eisen van onze adviseurs dat zij zich gedragen als een integere business partner. Daarnaast willen wij dat onze adviseurs altijd gaan voor het best mogelijke advies. Hieronder verstaan wij dat invulling gegeven dient te worden aan de daadwerkelijke klantbehoefte. Naast de belofte die onze adviseurs doen om deze klant behoefte in te vullen toetsen wij ook op het bewijs hiervan.

Aansluiting

De termijn van lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. De opzegtermijn is 3 maanden, voor 1 oktober derhalve.

Als je tijdens het jaar afstudeert en je wil aanmelden bij de RADI Beroepsfederatie betaal je een evenredig deel van het lidmaatschap van 600 euro.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement.

Permanente educatie eisen (PE)

RADI® adviseurs dienen per 12 maanden minimaal 24 PE punten te behalen. Indien die niet behaald worden volgt uitschrijving uit het register. Het bestuur kan hiervan afwijken als er sprake is van dringende redenen zoals ziekte of persoonlijke omstandigheden.

Per sessie wordt aanwezigheid gecontroleerd en dienen de adviseurs een handtekening te zetten. Het register wordt door de federatie bijgehouden maar staat onder toezicht van notaris Merwestein (Mr. C. Papaioannou) te Dordrecht.