BELANGRIJKE UITBREIDING ORGANISATIE RADI BEROEPSFEDERATIE | AFDELING RADI AOV

De RADI Beroepsfederatie gaat per 1 februari 2022 uitbreiden met een afdeling AOV/zelfstandigen. Al langer stond deze doelgroep op het netvlies van onze Federatie. Duurzame Inzetbaarheid gaat immers niet alleen over medewerkers in organisaties maar natuurlijk ook over de DGA en ZZP.

Een aantal gespecialiseerde adviseurs uit de verzekeringsmarkt nam het initiatief om AOV advies serieus op de kaart te zetten. Terecht, want een verzekering is het sluitstuk van een belangrijk advies op maat. Bij dat advies is het belangrijk om te kunnen putten uit specialistische kennis over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) en een doordachte route die leidt tot klantgericht advies. Binnen onze Federatie is daarom ruimte gemaakt voor een nieuwe afdeling die zich inzet voor de inzetbaarheid en risicobeperking voor de genoemde doelgroep. Er komt ook een apart innovatielab waar trends en ontwikkelingen worden gevolgd en bijvoorbeeld specifieke whitepapers worden ontwikkeld. Het gaat dus daarbij dus niet alleen over het verzekeringsadvies maar dus ook over preventie. Daarnaast zijn er in Nederland ook andere initiatieven die een vorm van risicobeheersing bieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan schenkkringen. Voor de herkenbaarheid naar de doelgroep en naar de adviseursmarkt is in dit geval gekozen voor de naam RADI AOV.

Met de initiatiefnemers, en de achterban die zij inmiddels hebben gemobiliseerd, is gesproken over een registratie die toeziet op de professionaliteit van de RADI AOV. Bij aanvang spreken we dan ook al over enkele tientallen adviseurs die zullen inschrijven in het register. Om de kwaliteit meteen vanaf het begin te borgen is er een verkort EVC (eerder verworven competenties) traject. Tijdens de evolutie van de RADI AOV zullen de toelatingseisen in de toekomst worden verstevigd. Denk daarbij aan praktijktoetsing en het volgen van de nieuwe beroepsopleiding RADI AOV, die door de initiatiefnemers en opleider NiDi Bedrijfsopleidingen wordt ontwikkeld. Deze opleiding dient als specialistische en praktijkgerichte aanvulling op het WFT inkomen diploma.

Annemieke Postema zal toetreden tot het hoofdbestuur van onze Beroepsfederatie en zal daar de doelgroep vertegenwoordigen. De andere initiatiefnemers Norbert Bakker, Majan van Riessen, Sander Toussaint, Ruud Houtzager en Maarten Prins nemen zitting in het afdelingsbestuur.

Met deze stap verstevigt de RADI Beroepsorganisatie haar positie als belangenbehartiger in markt van adviseurs die zich richten op het brede terrein van Duurzame Inzetbaarheid.

Vragen over dit persbericht?

Gary Damen 06 23452907
Annemieke Postema 06 24561360