Top bijeenkomst met Turgut Hefti

2020 is goed begonnen voor onze federatie! Turgut Hefti heeft ons in maart meegenomen in zijn verhelderende kijk op de ontwikkelingen in SZ in Nederland. Commissie Borstlap en WKR stonden centraal. 125 adviseurs waren erbij!