De toekomst en duurzame inzetbaarheid

Voorjaar 2020 zijn stevige rapporten gepubliceerd, die aangeven wat écht belangrijk wordt voor werkend Nederland. De titels zeggen veel over wat ons te wachten staat:

Beide rapporten schetsen een toekomstbeeld. Om verschillende redenen moeten we bewuster en gerichter omgaan met de duurzame inzetbaarheid van de werkenden in Nederland.

Kort na deze publicaties kwam de Corona Pandemie, met wellicht een economische recessie. Daardoor lijkt de aandacht voor veranderingen en investeringen in werk even heel ver weg. Maar een recessie gaat voorbij. Dat geldt hopelijk ook voor de pandemie.

Visie en advies worden de sleutels, naar het goed oplossen van de uitdagingen die voor ons liggen. Die zullen niet verdwijnen. De recessie en de pandemie zullen ze alleen maar verder vergroten.

We moeten nog efficiënter gaan werken, om de economische teruggang op te vangen. Omgaan met een pandemie vraagt ook om andere werk discipline. Werkend Nederland zal dat creatief als altijd proberen op te vangen, in de dagelijkse bedrijfsvoering. Maar er is meer nodig. We moeten de uitdagingen tackelen, die worden geschetst in de rapporten van de WRR en van de Commissie Borstlap.

Dat betekent tackelen van de uitdagingen van iedere dag, met hoger verzuim en een verschuivende werkdruk. Maar ook vooruit kijken, naar wat haalbaar is en blijft voor de toekomst. Dat vraagt om deskundige adviseurs, de RADI®.