De Permanente Educatiesessies van 2023!

De locatie voor de fysieke sessies is Dynahouse, Perkinsbaan 11 te NIEUWEGEIN, tenzij anders wordt aangegeven.

maandag 23 januari Aanvang 16.00 uur – Medische acceptatie en het managen van verwachtingen

Medische acceptatie: iedere AOV-adviseur kan meepraten over lastige dossiers. Wat kunnen de diverse betrokkenen bij een medisch acceptatietraject doen om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen? Is een ruimere voorlopige dekking mogelijk? Voorkomt telefonische acceptatie onbewuste verzwijging? Kan de gegevensuitwisseling volledig worden gedigitaliseerd? Onder welke voorwaarden is medisch vooroverleg mogelijk? Zijn er naast een uitsluiting ook andere mogelijkheden? Hoe kun je de verwachtingen van de kandidaat-verzekerde managen? Hoe zit het met WGBO en het moeten melden van een eerdere afwijzing?

Op deze en andere vragen proberen we samen met vertegenwoordigers uit de hele AOV-keten een antwoord te vinden.

Maandag 27 maart 2023, aanvang 16.00 uur: Duurzame inzetbaarheid van ondernemers | afwijkende locatie: Movir, Brugwal 1, 3432 NZ Nieuwegein

Wat is duurzame inzetbaarheid van ondernemers? Hoe pakken we dat aan?

Is de ondernemer ‘fit for the job’, mentaal en fysiek? En ‘fit’ die ‘job’ ook in de toekomst bij de fysieke en mentale belastbaarheid? Hoe kan je dat meten? Wat zijn de benchmarks? Wie kan adviseren over een aanpak?

Wat bieden verzekeraars? Wat doen schenkkringen? Welke preventies en services zijn beschikbaar, waar komen die vandaan en hoe zetten we die in voor de ondernemers?

Dat zijn de vragen die we tackelen in een interactieve kennissessie!

Er kan pas worden aangemeld als men is ingelogd.

Maandag 15 mei 2023, aanvang 16:00 uur: Verplichte AOV, feiten en fabels

Let op: Vanwege de recente Kamerbrief is dit onderwerp naar voren gehaald!

De verplichte AOV houdt de gemoederen flink bezig. Welk probleem wordt hiermee eigenlijk opgelost? Zijn er alternatieven mogelijk? Wat gaat de opt-out-regeling inhouden? Is de doelgroep helder en logisch gedefinieerd? Welk (ongewenst) gedrag gaan we zometeen zien? De betrokkenen in de hele keten van arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen hebben ondanks hun verschillende belangen één ding gemeen: behoefte aan duidelijkheid!

Op 15 mei gaan we hierover in discussie met een aantal vertegenwoordigers van politiek Den Haag.

Er kan pas worden aangemeld als men is ingelogd.

Maandag 26 juni 2023, aanvang 16:00 uur: De gereedschapskist van een inkomensadviseur

Binnen RADI AOV kijken we verder dan alleen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Welke oplossingen heeft een inkomensadviseur allemaal ter beschikking? Majan van Riessen (mede-oprichter van RADI AOV) vertelt welke bouwstenen zij in haar adviezen verwerkt en welke overige vangnetten zij soms aanspreekt bij arbeidsongeschiktheid. Denk aan SVI, verkeersschade, ongevallendekkingen, werkgeversaansprakelijkheid inlenende partij, nawerking ZW, vrijwillige verzekering in startperiode en schenkkringen. Hoe doen andere adviseurs dit, wat kunnen we van elkaar leren? (Dit is een live bijeenkomst in Nieuwegein.)

Er kan pas worden aangemeld als men is ingelogd.

Maandag 12 september 2023: Workshop tijdens VVP Event Inkomen – Arbeidsongeschikt: neem je klant bij de hand (datum en locatie: zie https://themainkomen.vvponline.nl/).

Overige informatie: “Op verzoek van VVP verzorgen wij een praktijksessie. Let op: aanmelden kan alleen via https://themainkomen.vvponline.nl/subscribe. RADI AOV deelnemers ontvangen de kortingscode per mail.”

Eén van je klanten is uitgevallen: wat nu? De verzekeraar kan pas aan de slag na een melding. Door fysieke omstandigheden en schaamte blijft deze soms uit. Jij kunt hierin als adviseur veel betekenen. Maar ook later in het proces ben jij van groot belang, ook al mag de verzekeraar geen medische gegevens met jou delen. Zorg dat het proces op gang blijft, licht toe wat er gaat gebeuren en waarom, besteed aandacht aan de gezinsleden en zakelijke partners en bereid je klant voor op gesprekken met de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat Annemieke Postema (mede-oprichter van RADI AOV) zien welke toegevoegde waarde een adviseur kan bieden. Daarnaast legt ze uit hoe je na het herstel de AOV weer laat aansluiten bij de (nieuwe) situatie.

Maandag 30 oktober 2023: Insurtechs: (hoe) krijgen ze het voor elkaar? – Online sessie 16:00-17:00 uur

Overige informatie: Je kunt er niet meer omheen: de opkomst van online verzekeraars zoals Alicia en Insify. Hoe kijk jij hier tegenaan? Wat betekent hun komst voor jouw bedrijfsvoering en jouw klanten? Gaan zij zorgen voor een hogere verzekeringsgraad?
Wij zijn benieuwd welke vragen jullie allemaal hebben. Deze willen we tijdens dit webinar inventariseren. Begin 2024 zullen we Insify en Alicia uitnodigen voor een kennissessie om al jullie vragen te beantwoorden!

Klik hier om deel te nemen aan het webinar. 

Vooraf aanmelden is niet nodig.

Maandag 13 november 2023 van 15:00 tot 18:30 uur: Groeistuipen en tegenwind | afwijkende locatie: De Goudse, Bouwmeesterplein 1, Gouda

Over de oriëntatiefase en de start van het ondernemerschap is genoeg bekend, vele partijen bieden hiervoor hun diensten aan. Maar wie helpt de ondernemer bij de groei van het bedrijf, of als zich problemen voordoen? Arbeidsdeskundige Matthijs van Hilten (https://www.adee.nl/) en ondernemerscoaches Klaar Zegers en Henriëtte Veenstra (https://ikonderneemhet.nl/) delen aansprekende voorbeelden met ons en vertellen hoe zij ondernemers – ook in deze fasen – duurzaam inzetbaar houden. Welke rol kunnen adviseurs en verzekeraars daarbij spelen?

Vanwege de beperkte parkeerruimte kun je het best met de trein komen (het kantoor van De Goudse ligt tegenover station Gouda!) of carpoolen.

Er kan pas worden aangemeld als men is ingelogd.