SKDI krijgt vorm

De SKDI krijgt steeds meer vorm! De RADI Federatie conformeert zich aan de eisen van de SKDI en het niveau dat SKDI nastreeft. Andere partijen die zich conformeren zijn TNO, NPDI, Avans+, NIDI Bedrijfsopleidingen, Stichting RSBA, Gezond in Bedrijf. Momenteel is de SKDI ook in gesprek met NEN. Door de verlaging van de norm die NEN heeft doorgevoerd en erkenning van niet opgeleide mensen is aansluiting bij SKDI momenteel niet mogelijk. We hopen dat NEN alsnog actualiseert en de veel hogere SKDI norm gaat omarmen. Voor bedrijven en instellingen in Nederland is het goed dat de SKDI het spelveld duidelijk in kaart brengt zodat men weet waarvoor men kiest.