De preventiemedewerker: heb jij ‘m al?

“Voorkomen is beter dan genezen” is mij van jongs af aan verteld. Er je aan houden of door laten leiden, is aan ieder voor zich. Die keuze maak je zelf. Vaak zie je dat mensen in het dagelijks leven wel een gokje durven te wagen, maar wat als je de zorgplicht hebt over anderen? Durf je dan ook die gok te maken voor / over hen? Als goed werkgever kan dat natuurlijk niet. Vandaar dat het nu tijd is voor actie.

RI&E vs. preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & -evaluatie is een belangrijk aspect binnen elke organisatie. Het inventariseren of en hoe het werk eventueel gevaren met zich mee brengt en hoe daarop te acteren, is van groot belang voor het personeel. De vraag is echter of het zo ook wordt ervaren door elke werkgever en zo ja, hier naar handelen. Sinds 2005 werd in de Arbowet opgenomen dat elk bedrijf, zowel groot als klein, één of meer preventiemedewerker(s) moet aanstellen. Voor organisaties met 25 of minder werknemers kan de eigenaar / directeur de rol van preventiemedewerker op zich nemen. Diehl, Koenders en Suijkerbuijk (2017) formuleren de definitie van preventiemedewerker als volgt:

“Een preventiemedewerker is iemand die de werkgever helpt bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. … Het moet gaan om taken die ertoe bijdragen dat de mensen die in een organisatie werken geen ongevallen krijgen en niet ziek worden van het werk.“ (Diehl, Koenders, & Suijkerbuijk, p. 15, 2017).

In andere woorden: in beginsel er voor zorgen dat er een zo’n klein mogelijke kans bestaat dat er iets ongewenst gebeurd op de werkvloer zowel op korte als op lange termijn.

Daarnaast is “de preventiemedewerker bedoeld als een adviserende functie. Dit is zo ook in de Arbowet neergelegd. Vanuit zijn positie adviseert hij zowel de werkgever als de ondernemingsraad. Het uitgangspunt … is dat de werkgever eindverantwoordelijke is voor het arbeidsomstandighedenbeleid.” (Diehl, Koenders, & Suijkerbuijk, p. 25, 2017

Vanaf 1 juli 2017 is door middel van de verscherpte wetgeving de betrokkenheid van de werkgever, werknemer en de rol van preventiemedewerker nog meer verankerd. Dit resulteert in een prominentere positie van de preventiemedewerker binnen de organisatie [link hier]. Desondanks dat de overgangsregeling 1 juli 2018 zal verlopen, merken wij uit gesprekken met verschillende organisaties dat dit bewustzijn nog niet overal even sterk aanwezig is.

Ownership

Niet elke werkgever is hier dus actief mee bezig in welke vorm dan ook. Via de verplichtstelling is nalatigheid te beboeten wanneer de Arbowet op dit gebied niet wordt nageleefd [link hier]. Je zult ze de kost moeten geven die er helaas al mee voor de bijl zijn gegaan doordat ze het niet (juist) hebben geregeld. “In Nederland leidden arbeidsongevallen in 2013 tot 192.000 ziekmeldingen en een totale kostenpost van € 1,2 miljard” (Arbo Rendement, 2015) [link hier]. En zelfs bij onschuldig ogende bedrijfsuitjes kan hetgeen escaleren in een serieus bedrijfsongeval [link hier]. Naast het feit dat er met een bedrijfsongeval imagoschade wordt veroorzaakt (door bijvoorbeeld uiting via / door verschillende media), is het een vreemde en onzekere situatie voor je overige personeel: ‘Is het wel veilig om te werken bij mijn werkgever?’, ‘Loop ikzelf ook gevaar?’ of ‘Wat nou als er iets met mij gebeurt?’. Alleen moet de verplichtstelling van de preventiemedewerker volgens de wetgeving niet de aanleiding zijn in deze transitie. Als goed werkgever heb je de verplichting dit goed in te richten voor je personeel.

Werkgever: “Vanwege de arbeidsrisico’s in mijn branche is het wellicht verstandig om er wat aan te doen inderdaad. Ik wil mijn personeel zoals je zegt als goed werkgever op een juiste manier inlichten over de eventuele risico’s. Maar hoe? En waar moet ik dan beginnen?”

Zorgplicht over jouw personeel

Mooi gebaar van zorg en vertrouwen richting je personeel als je het wél goed hebt geregeld! Maar als je er (nog) geen ervaring mee hebt en je wilt er wel wat aan doen als goed werkgever zijnde, hoe doe je dat dan eigenlijk? Je kunt je suf gaan zitten Googelen, maar dat schiet ook niet op.

NIDI Bedrijfsopleidingen (Nederlands Instituut voor Duurzame Inzetbaarheid) kan jouw organisatie in dit vraagstuk uitstekend bijstaan. Door middel van de vierdelige opleiding ‘Preventiemedewerker’ krijgt uw organisatie een preventiemedewerker die alle relevante / recente kennis en kunde in huis heeft.

Voor meer informatie omtrent de register opleiding tot preventiemedewerker kunt u mailen naar info@nidibedrijfsopleidingen.nl of bellen naar 088 – 031 32 00.

Literatuurlijst:

Arbo Rendement. (2016, 26 januari). Boeteregels voor overtreding Arbowet vernieuwd. Geraadpleegd op 9 maart 2018, van https://www.rendement.nl/nieuws/id17549-boeteregels-voor-overtreding-arbowet-vernieuwd.html

Arbo Rendement. (2015, 29 april). Investeren in preventie van ongevallen loont. Geraadpleegd op 9 maart 2018, van https://www.rendement.nl/nieuws/id15681-investeren-in-preventie-van-ongevallen-loont.html

Diehl, P.J., Koenders H., & Suijkerbuijk, A.C.M. (2017). Preventiemedewerker, Een praktische handleiding. Alphen aan den Rijn, Nederland: Vakmedianet

FNV. (z.j.). Nieuwe arbowet per 1 juli 2017. Geraadpleegd op 9 maart 2018, van https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/Arbo/nieuwe-arbowet-per-1-juli-2017/

PW.. (2014, 25 juni). Werkgever verantwoordelijk voor ongeval bedrijfsuitje? Geraadpleegd op 9 maart 2018, van http://www.pwnet.nl/arbeidsrecht/nieuws/2014/6/werkgever-verantwoordelijk-voor-ongeval-bedrijfsuitje-1012268