Keurmerk

Het NKDI® is een keurmerk dat bedrijven kunnen behalen wanneer zij aan eisen voldoen die voortkomen uit goed werkgeverschap en veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. De toetsing geschiedt door de SKDI® (Stichting Keurmerk Duurzame Inzetbaarheid)

Organisaties worden getoetst op basis arbeidsomstandigheden zoals RIE, PMO en Preventiemedewerker. Ook wordt gekeken naar de bekendheid van de koers, missie, visie en de middelen die de organisatie ter beschikking stelt ter bevordering van eigenaarschap van werkenden. Daarvoor is een gedegen onderzoek nodig en een daarop aangepast beleid en dialoog.

Het Keurmerk werkt volgens een sterrensysteem. Het keurmerk kan alleen onder begeleiding van een geregistreerd RADI® adviseur worden aangevraagd. In 2020 wordt de nieuwe site van het keurmerk gelanceerd. Tot die tijd kunnen aanvragen verlopen via info@federatie.wmddevelopment.nl