Intervisie

De Intervisie Kringen Risico Adviseurs Duurzame Inzetbaarheid zijn de praktijk aanvulling naast de permanente educatie en de opleiding. Dat werkt voor de RADI’s langs de volgende stappen.
1. Certificering: Je bent RADI geworden, je bent geregistreerd.
2. Permanente Educatie: Je onderhoudt je kennis en je volgt en registreert je PE.
3. Tooling voor de RADI’s: Je hebt de RADI tools en je gebruikt actief die tooling.
4. Klant advisering: Je lost probleem puzzels op en bent actief D.I. adviseur.
5. Twijfel, kan het nóg beter? Je stelt jezelf kritische vragen, zoals: doe je het wel goed, is er meer, kan het anders? Dat ga je spiegelen met vakgenoten, in stap
6. IK RADI Intervisie Kringen: In periodieke bijeenkomsten, georganiseerd naar regio en of klantsoort, deel je ervaringen en inzichten en bespreek je elkaars cases.