Het RADI Portaal

Voor de RADI® adviseurs is een portaal beschikbaar met heel veel extra informatie, tools en ondersteunende middelen. In de opleiding en de PE sessies is een aantal tools aan bod gekomen. De markt ontwikkelt zich snel, we zien steeds meer mooie, nieuwe tools die beter worden ondersteunt met goede ICT oplossingen.

Het is belangrijk dat de tools die wij aanbieden kwalitatief hoogwaardig zijn, scherp geprijsd en een bewezen business case kunnen laten zien. Alle aanbieders op het portal zijn hierop geselecteerd en krijgen een jaarlijkse screening. Speciaal voor onze leden hebben we overeenkomsten gesloten met een aantal mooie aanbieders. Wij hebben de beschikking over een aantal TNO tools zoals de DIX en de kosten baten analyse maar ook toegang tot een groot aantal andere aanbieders.

Het portaal is zodanig opgebouwd dat je eerst inzicht krijgt in de analyse tools. Nadat je hebt vastgesteld wat en waar de mogelijkheden liggen zijn er een groot aantal oplossingen mogelijk. In het portal vind je een groot aantal partijen die deze oplossingen voor jouw en je klant aanbieden.

Het duurzame inzetbaarheidsproject
Veel leveranciers laten de keuze aan jouw als RADI® adviseur om te bepalen wie het project management voor het project doet. Met alle leveranciers zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gezamenlijke verdienmodel. Hierbij kan de RADI® adviseur delen van het werk doen of er is een kleine opslag op de verkoopprijs afgesproken.

De meeste projecten zullen via het portaal verlopen en kunnen worden gemonitord. De facturatie regelt de leverancier met jouw klant. Komende maanden zal het portal verder uitgebreid worden met meer tools, nieuwe leveranciers en wellicht heb jij nog goede ervaringen met aanbieders of mooie tools. Geef ze door dan gaan wij vanuit het RADI portaal kijken of deze leverancier kan worden toegevoegd.