DIX-register

Welkom in het DIX-register

Ingeschreven staan in het DIX-register betekent dat je de DIX-opleiding succesvol hebt afgerond. Je hebt inzicht in de do’s en dont’s van een succesvolle DIX-implementatie, je kunt DIX-resultaten op individueel en op groepsniveau interpreteren en je weet hoe je de beschikbaar gestelde tools effectief kunt inzetten. Door je inschrijving in het DIX-register ben je bevoegd om aan te tonen dat je DIX gecertificeerd bent. Je deskundigheid is hierdoor direct herkenbaar.

Jouw inschrijving in het DIX-register krijgt ook commercieel steeds meer waarde. Steeds meer organisaties doen het verzoek bij de beroepsfederatie om de DIX in de praktijk in te zetten. De eerste DIX-gecertificeerde RADI’s zijn dan ook aan de slag in de praktijk. Komende periode zetten we actief in op de marketing om dit te laten groeien.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat jij de praktijk in kunt met de nieuwste ontwikkelingen en inzichten. Om te beginnen organiseren wij ieder jaar een kennisbijeenkomst waarin de meest recente NEA (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden) worden gedeeld en intervisie ingezet wordt om samen de resultaten te analyseren en te komen tot oplossingen en alternatieven voor mens én organisatie.

DIX-register

Figuur 1 – conceptueel model DIX (uit Blatter et al., 2014)

DIX-register

Figuur 2 – Het onderliggende model van de DIX-vragenlijst